Vejen til erhvervsuddannelse for ordblinde kursister.

01.10.2015 – 01.09.2018

 

Dette projekt har til formål at øge indsatsen i forhold til at afklare, motivere og undervise unge ordblinde, så de

kan tage en AVU (9. kl.) der kvalificerer kursisten til optagelse på en ungdomsuddannelse. I forløbet vil der

blive arbejdet med individuel erhvervsafklaring i samarbejde med ungdomsuddannelser.

Dette projekt vil udvikle:

Motivations- og visiteringsmodeller rettet mod denne målgruppe.

Undervisningsdidaktik rettet mod målgruppen.

Modeller for individuel erhvervsafklaring rettet mod målgruppen.

Projektet retter sig mod OBU (ordblindeundervisning) og AVU (Almen Voksen Undervisning) og understøtter de

nationale og regionale målsætninger på uddannelsesområdet, særligt 95 % målsætningen på

ungdomsuddannelsesområdet.

  

Projekt dokumenter:

Kombinationsmuligheder ved brug af kompenserende læse- og skrive støtte  

Kompenserende it hjælpemidler 

VEFO 2 dages motivations /styrker / svagheder og samarbejdsforløb.

Afklaring af behovet for kompensatorisk Afklaring af behovet for kompensatorisk Afklaring (HF & VUC Thy-Mors)

Bilag 1 - Samarbejdsøvelser

Interviewguide