Tablets, Smartphones og Digitale medier i OBU og FVU undervisningen.

Der er stor fokus på tablets, smartphones og digitale multimodale undervisningsmidler indenfor undervisningssektoren. Det forventes at "mobillæring" kan være med til at øge den generelle kompetence i samfundet. Indenfor FVU-og OBU undervisningen har der altid været satset på brug af computer i undervisningen og som kompenserende redskab i forhold til opløsning og brug af prædiktions ordbøger.

Med de nye muligheder som tablets, smartphones og digitale undervisningsmidler giver, opstår der behov for udvikling og afprøvning af nye didaktiske strategier og udvikling af nye fleksible digitale undervisningsmidler til FVU og OBU undervisningen. Dette projekt vil udvikle modeller og materialer til afprøvning i undervisningen og finde best practise.

OBS: Marenlise Facius og Anders Sigh, begge Nordjysk Læse og Matematik Center, har udarbejdet en analytisk beskrivelse af IT-rygsækken. I analysen er der fokus på rygsækken, som vi kender den fra undervisningsverdenen - endvidere beskrives de nye muligheder som apps og håndholdte medier (tablets og smartphones) giver ordblinde unge og voksne i forhold til kompensatorisk støtte. 

Du kan læse analysen lige her

Tid: 1/8 2013 - 31/6 2015
Projektholder: VUC&hf Nordjylland (Læsecenter),  Anders Sigh og Svend Madsen
Partner: Thy-Mors hf og VUC
Kontaktperson: Anders Sigh aos@vucnordjylland.dk