Fleksible former for Understøttende undervisning

Projektet skal koncept- og metodeudvikle med afsæt i to allerede gennemførte projekter om den understøttende undervisning på ungdomsuddannelserne. Dels skal det bygge videre på et projekt om afprøvning af FVU-undervisning for under 18 årige, et projekt der har påvist signifikante forbedringer i fastholdelsen. Endvidere skal erfaringerne fra projekt Regional læsecenter anvendes i projektet.

Det drejer sig om brug af testværktøjer og hvilken rolle et Regionalt læsecenter skal have. Et gennemgående tema i ansøgning er hvordan der laves test og efterfølgende understøttende undervisning i ungdomsuddannelserne som:

Tid: 1/10 2012 - 1/6 2015
Projektholder: Aalborg Tech College.
Partner: Nordjysk Læse og Matematik Center (VUC&hf Nordjylland).
Kontaktperson: Anders Sigh (mail:aos@vucnordjylland.dk).