Mission
Nordjysk Læse og Matematik Center skal give unge og voksne med læse, -stave, -skrive samt matematikvanskeligheder undervisning og støtte, der hvor de bor og arbejder.

Nordjysk Læse og Matematik Center skal arbejde for, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, og skal således understøtte udviklingen af målrettede undervisningskoncepter, der kan medvirke til at fastholde unge i uddannelsesforløbet.

Nordjysk Læse og Matematik Center skal ligeledes styrke kontakten mellem læsevejlederne på ungdomsuddannelserne STX, HHX, HTX, SOSU og EUD.

Nordjyske Læse og Matematik Center skal understøtte implementering af Virtuel undervisning og Fjernundervisning målrettet unge og voksne med skriftsproglige og matematiske vanskeligheder.

Nordjysk Læse og Matematik Center skal endvidere arbejde for, at der fastholdes mulighed for at blive uddannet som FVU og OBU underviser i Region Nordjylland. Centret vil desuden understøtte, at der i Region Nordjylland er undervisere inden for FVU og OBU området med højt specialiseret viden, der kan undervise på diplomniveau.

Endelig skal Nordjysk Læse og Matematik Center indsamle viden om og dokumentere den indsats, der ydes over for unge og voksne med skriftsproglige og matematiske vanskeligheder i Region Nordjylland.

Vision
Nordjysk Læse og Matematik Center skal sikre, at der i Region Nordjylland altid findes højt kvalificerede undervisningstilbud indenfor lov om forberedende voksenundervisning samt ordblindeundervisning.

Ligledes skal centret understøtte at der uddannes undervisere til at varetage området.