Skal du være med i en DOT netværksgruppe?

Den dynamiske ordblindetest for tosprogede bliver anvendt i et stadig stigende omfang. Vi er interesseret i at få kontakt til de OBU undervisere, der bruger DOT testen, blandt andet med henblik på at starte en netværksgruppe.

Vi henvender os til OBU testere i Nordjylland, der har erfaring med brug af DOT testen. Formålet med netværket er at udveksle erfaringer med brug og fortolkning af DOT testen, og desuden samle erfaringer med, hvordan vi håndterer den uddybende afdækning.

Det er planen at indkalde til netværksmøde midt i november.

Registrering til indkaldelse til netværksmøde kan ske HER.