Hvem er vi?

Nordjysk Læse og Matematik Center er et vejlednings- og rådgivningscenter for unge og voksne der har svært ved at læse, stave, skrive og regne. Vi rådgiver med afsæt i den nyeste viden inden for feltet.

Læse-,stave-,og regnefærdigheder er en forudsætning for at kunne håndtere dagligdagens krav både i hverdags- og arbejdsliv. 

Vi er til for at imødekomme denne udfordring, og med det sigte støtter vi initiativer, der fremmer mulighederne for uddannelse og job til unge og voksne med læse–, stave-, skrive-, samt matematikvanskeligheder.

Idéen bag et kompetencecenter
Nordjysk Læse og Matematik Center er opstået med afsæt i ”Projekt Regionalt Læsecenter”, som VUC&hf Nordjylland, VUC Thy-Mors, Taleinstituttet i Aalborg samt en række gymnasier og hf-centre fra september 2009 til december 2011 var ophavsmænd bag.

Regionalt Læsecenter havde som formål at rådgive, vejlede og oplyse bredt om de muligheder der er for at støtte unge og voksne med skriftsproglige vanskeligheder. Sideløbende med projektet blev der endvidere igangsat en koordineret indsats omkring efteruddannelse, videndeling og opsøgende virksomhed.

Projektet fik så stor en succes, at idéen om et kompetencecenter opstod. En idé som VUC&hf Nordjylland og Taleinstituttet Region Nordjylland besluttede sig for at forfølge, hvorfor Nordjysk Læse og Matematik Center blev realitet.

Forskningsresultater støtter op om idéen
Forskningsresultater (Elbro 1996) viser, at ca. 45.000 personer i Region Nordjylland har alvorlige læse-, stave- og skrivevanskeligheder, det skønnes at antallet af voksne med massive matematikvanskelighederer af samme størrelsesorden.

Problematikken omkring gennemførelsesprocenten i forhold til ungdomsuddannelser har medført yderligere fokus på området. Et af formålene med Nordjysk Læse og Matematik Center er derfor også at indsamle og videreformidle viden om de nyeste tiltag, der kan hjælpe unge og voksne med læse-, stave-,skrive- og matematikvanskeligheder. 

Nordjysk Læse og Matematik Center skal således rådgive og vejlede

Vi skal oplyse om

samt forestå og koordinere

Nordjysk Læse og Matematik Center skal

Nordjysk Læse og Matematik Center er forankret i VUC&hf Nordjylland.