Testmaterialer

Björn Adler:

Matematikscreening I-III
Neuropsykologisk inspireret testmateriale, der søger at afdække, hvorvidt forudsætningerne for matematisk tænkning er til stede. Kan anvendes fra 6 år til helt op til voksenalderen.

Evnen til hurtigt at afgøre mængder
Afdækker hvorvidt testpersonen kan afgøre størrelsen af mindre mængder. Manglende evne til dette betragtes som et tegn på dyskalkuli. Materialet kan anvendes fra 1. klasse.

Kim Foss Hansen:

MG – Matematik Grundlæggende/FG – Færdigheder Grundlæggende
MG/FG belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik,
MG-prøverne findes til alle folkeskolens klassetrin, mens FG-prøverne starter på fjerde klassetrin

Kim Foss Hansen:

MI – Matematik Individuelt
Diagnostisk prøve, der afdækker den enkelte elevs stærke og svage sider inden for de matematiske discipliner, og er udviklet til brug ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere af de discipliner, som matematik i skolen sædvanligvis opdeles i. Kan anvendes fra 1. - 9. klasse

Kim Foss Hansen:

Talprøve for voksne
Talprøve For Voksne vurderer de regnemæssige færdigheder, som almindelige mennesker forventes at beherske. Prøverne er udformet således, at de giver et billede af, om den testede er i stand til at anvende sine færdigheder i regning og matematik i dagligdags situationer.

Poul Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen, Rasmus Ulsøe Kær:

MAT 1-9
MAT-prøverne undersøger, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse. Kan anvendes fra 1. -9. klasse 

McIntosh, A..:

Förstå och använda tal – en handbok. NCM, Göteborgs universitet.
Idébog med øvelseseksempler. Indeholder endvidere pc-baseret kortlægningsmateriale.