Aastrup, Svein:

Dynamisk kartleggningsprøve i matematikk.
Materialet tænkes anvendt til afdækning af hvorledes eleven tænker, når han eller hun arbejder med matematik. Findes i en udgave for 1. – 5. skoleår og en udgave for 5. – 10. skoleår.

Adler, Björn:

Matematikscreening I-III
Neuropsykologisk inspireret testmateriale, der søger at afdække, hvorvidt forudsætningerne for matematisk tænkning er til stede. Kan anvendes fra 6 år til helt op til voksenalderen.

Evnen til hurtigt at afgøre mængder
Afdækker hvorvidt testpersonen kan afgøre størrelsen af mindre mængder. Manglende evne til dette betragtes som et tegn på dyskalkuli. Materialet kan anvendes fra 1. klasse.

Færdighedstest.
Materialet findes i fem forskellige versioner beregnet til alle skoleformer fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Færdighedstesten måler hurtigt de grundlæggende færdigheder i matematik.                                                                                                   

Hansen, Kim Foss:

MG – Matematik Grundlæggende/FG – Færdigheder Grundlæggende
MG/FG belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik,
MG-prøverne findes til alle folkeskolens klassetrin, mens FG-prøverne starter på fjerde klassetrin

MI – Matematik Individuelt
Diagnostisk prøve, der afdækker den enkelte elevs stærke og svage sider inden for de matematiske discipliner, og er udviklet til brug ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere af de discipliner, som matematik i skolen sædvanligvis opdeles i. Kan anvendes fra 1. - 9. klasse

Talprøve for voksne
Talprøve For Voksne vurderer de regnemæssige færdigheder, som almindelige mennesker forventes at beherske. Prøverne er udformet således, at de giver et billede af, om den testede er i stand til at anvende sine færdigheder i regning og matematik i dagligdags situationer.

Jensen, Jørgensen og Kær:

MAT 1-9
MAT-prøverne undersøger, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse. Kan anvendes fra 1. -9. klasse 

Lindenskov og Weng:
Matematikvanskeligheder- tidlig intervention:
Kortlægning af 10 basale matematiske områder. Indeholder forslag til aktiviteter, der kan styrke og konsolidere læring

Lindenskov, Tonnesen og Weng: 
Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin. Kortlægning og undervisning.                       Materialet indeholder informationstest, samtaleguide samt forslag til kortlægning og undervisning. Materialet er organiseret indenfor 7 faglige områder.

Ljungblad, Ann-Louise: 
Matematikens grunder – kvalitativ kartläggning.                                                                           Kvalitativt undersøgelsesmateriale, der på baggrund af analyseskema beskrive grundlæggende færdigheder.

McIntosh, A..:

Förstå och använda tal – en handbok.
Idébog med øvelseseksempler. Indeholder endvidere pc-baseret kortlægningsmateriale.