Test og udredning af matematikvanskeligheder

Nordjysk Læse og Matematik Center tilbyder følgende i relation til test og udredning af matematikvanskeligheder:

• Udredning af matematikvanskeligheder. Udredningen beskriver og analyserer ud fra en neuropsykologisk tilgang, hvorvidt forudsætningerne og evnen til at arbejde og tænke matematisk er til stede. Udredningen afsluttes med en konklusion med forslag til relevante støttetiltag.

• Screening af matematikvanskeligheder til brug for ansøgning om SPS-støtte (studiestøttetimer).

• Råd og vejledning i forhold til anvendelse af test og undersøgelsesmaterialer.

• Udvikling af test og testværktøjer.