I nedenstående finder du en litteraturliste over emnet matematikvanskeligheder. Listen indeholder primært dansk og nordisk litteratur, og materialerne kan alle læses uden større teoretisk baggrundsviden.

Bøger:
Björn Adler: Dyskalkuli & Matematik – en håndbog I matematikvanskeligheder.
(2008, Special Pædagogisk Forlag, Herning)

Med et neuropsykologisk udgangspunkt gives beskrivelser af årsager til matematikvanskeligheder. Bogen behandler emner som udredning og diagnose af dyskalkuli, færdigheds- og kognitiv træning, logik og forståelse, motivation og lyst.

Michael Wahl Andersen: Matematiske billeder, sprog og læsning. 
( 2005, DAFOLO)

Bogen indeholder forslag til, hvorledes der kan arbejdes med at styrke elevernes færdigheder i læsning og analyse af matematiske tekster.

Michael Wahl Andersen og Peter Weng: Vurderinger og evalueringer i matematikundervisningen.
(2002, DPU)

Her får man et overblik over - samt en analyse af - materialer, der anvendes til vurderinger og evalueringer inden for matematik.

Michael Wahl Andersen og Peter Weng (red.): Håndbog om matematik i grundskolen.
(2013, Dansk Psykologisk Forlag)

Opslagsbog med fokus på beskrivelse af matematiske kompetencer, faglig læsning, evaluering samt elever i matematikvanskeligheder. Bidragsydere er - især - nordiske forskere.

Brian Butterworth: Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. (2011, Natur&Kultur, Sverige)

Inderholder et kort teoretisk afsnit om dyskalkuli efterfulgt af undervisningsforslag rettet mod elever med dyskalkuli

Brian Butterworth: The Mathematical Brain.
(kan købes på amazon)

Underholdende og velskrevet fremstilling af matematikvanskeligheder med vægt på neuropsykologiske forklaringsmodeller

Brian Butterworth: Den matematiska människan.
(kan købes på amazon)

Svensk oversættelse af ovenstående

H.C. Hansen (red): Der er mere end et svar - matematik og specialundervisning. (2006, Alinea).

Debatbog med gennemgang af begreberne matematikvanskeligheder og dyskalkuli.

Olav Lunde (2008): Når Tal bliver KAOS.
(2010 Special Pædagogisk Forlag, Herning).

En samlet fremstilling af al relevant forskning indenfor området.

Olav Lunde (2010): Nu får jeg det til 
(2010,Special Pædagogisk Forlag, Herning).

“Pixi”-udgave af ovenstående. Indeholder herudover forslag til oversigtskortlægning samt beskrivelse af før-matematiske begreber.

McIntosh, A. Förstå och använda tal – en handbok.  
(2008 NCM, Göteborgs universitet.).

Idébog med øvelseseksempler. Indeholder endvidere pc-baseret kortlægningsmateriale

Pernille Pind: Matematik for alle – Håndbog for matematikundervisning. 
(2009, Pind og Bjerre).

Praktisk og anvendelig idébog med forslag til planlægning og tilrettelæggelse af undervisning

Pernille Pind: Gode Grublere - sikre strategier.
(2010, Pind og Bjerre)

Præsentation af metode til problemløsning/strategier. Bogen indeholder 25 ”grublere”.

Pind, Pernille; Åben og undersøgende matematik                                                                           (2015, Pind og Bjerre)

Indeholder eksempler på åbne opgaver/matematisk modellering

Sterner m.fl: Dyskalkuli – finns det? 
(2009 NCM,  Göteborgs Universitet)

Omdiskuteret bog, der søger at samle valid forskning indenfor området. Især Brian Butterworth er kritisk overfor bogens gennemgang af hans teoretiske udgangspunkt.

Tidsskrifter mv:
Nordisk Tidsskrift for Specialpædagogik:
1/1998: Dyskalkuli - en præsentation af specifikke matematiksvårigheter
Særnummer 2008: Matematikmestring.

NCM, Gøteborg universitet udgiver tidsskriftet ”Nämneren”. I dette findes artikler og undervisningsforslag.

På Pernille Pinds hjemmeside vises 15 små instruktions-videoer om de vigtigste emner i folkeskolens matematikundervisning - klik her

På YouTube findes 37 matematikvideoer omhandlende talbehandling, algebra, sandsynlighed og geometri - klik her for at se dem.