Nordjysk Læse og Matematik Center indbyder til matematikkofernce d.9. marts, 2016!

Matematikvanskeligheder: Lad os tale om det!

Matematikvanskeligheder og talblindhed er de seneste år blevet begreber, der indtager en større og større plads i den (special-)pædagogiske debat. På konferencen præsenteres oplæg, der fra forskellige vinkler giver forslag til, hvorledes undervisere kan møde de udfordringer elever og kursister møder matematikken med.

Program
8.00: Registrering, kaffe og croissant

09.00: Velkomst ved Lis Mancini, medlem af regionsrådet (S) og bestyrelsesmedlem ved VUC&hf Nordjylland.

09.15: Bent Lindhardt, lektor ved UCSR: Talblindebegrebet i Danmark:
Status og implikationer
Med undervisningsministeriets udgivelse af talblinderapport og efterfølgende igangsætning af arbejde omkring screeningsmateriale til brug for identifikation af talblinde er der også fra officiel side sat fokus på begrebet talblindhed. Bent Lindhardt vil i sit oplæg præsentere tankerne bag udarbejdelsen af materialet med referencer til den internationale forskning samt danske cases.

10.15: Forfriskning

10.30: Görel Sterner, projektleder ved NCM Göteborg:
Intensiv undervisning i matematik
Det är skolans uppgift att ge alla elever optimala möjligheter att utveckla kunnande i och om matematik. Under föreläsningen presenteras erfarenheter av en modell för intensivundervisning med fokus på undervisning och lärande i matematik for elever i behov av stöd.

11. 30. Pause

11.45: Lene Østergaard Johansen, lektor ved AAU:
Dyskalkuli eller matematikvanskeligheder - spiller det nogen rolle?
Der er mange forskellige årsager til, at ikke alle lykkes med matematikken. I oplægget vil Lene Østergaard Johansen komme med sit personlige bud på de udfordringer lærerne står overfor og diskutere forholdet mellem begreber som matematikvanskeligheder - dyskalkuli, køn – matematik og sprog - matematik.

13.00: Frokost

14.00: Workshop 1. runde

15.00: Kaffepause

15.15: Workshop 2. runde

16.30: Afslutning her serveres et glas vin

17.30: Tapasbuffet (tilmeldes separat)

Workshops
Om eftermiddagen kan du vælge imellem to af nedenstående workshops:

1. Dorte Ivarsen, UCSJ og Jesper Larsen, Isefjordsskolen, Holbæk:*
It og matematik - It´s a jungle out there!
Tilbuddet og udvalget af apps og it-baserede værktøjer til brug i matematikundervisningen kan være uoverskueligt. I dette oplæg præsenteres værktøjer, spil og CAS-programmer enhver matematikunderviser, bør have kendskab til. Der vil under oplægget blive mulighed for at afprøve og diskutere de præsenterede programmer.

2. Pernille Pind, selvstændig konsulent Matematiske aktiviteter:
Undersøgende matematik
Oplægget præsenterer en tilgang til undervisningen med opgaver og aktiviteter, som giver undervisningsdifferentiering uden elevdifferentiering. Det giver et fagligt fællesskab og ægte faglig inklusion af alle elever i undervisningen. I oplægget præsenteres forskellige typer åbne og undersøgende opgaver.

3. Lars Salomonsen, (tidligere lektor ved UCN) skoleleder ved Gjøl skole:
Hvordan kan sproget bruges som støtte i matematikundervisningen og hjælpe elever i matematikvanskeligheder?
I undervisningen møder man ofte kursister eller elever, der trods ihærdig indsats fra både underviser og kursisten/eleven selv, ikke når de ønskede mål. I oplægget beskrives og diskuteres, hvorledes ændringer af matematikundervisningen med større fokus på sprog og stofdidaktiske overvejelser kan medvirke til at integrere alle kursister/elever i matematikundervisningen.

4. Peter Højgård og Jens Brandt, VUC&hf Nordjylland:
Tør og kan talblinde kommunikere matematisk?
Undervisning af elever med massive matematikvanskeligheder foregår traditionelt som eneundervisning, hvor der fokuseres på træning af grundlæggende færdigheder. I oplægget præsenteres en tilgang til undervisningen med eksempler på opgaver og aktiviteter, hvor problemløsning og kommunikation er centrale elementer.

Praktiske oplysninger
Tilmelding: Senest 15. februar.
Du tilmelder dig ved at klikke her: Tilmeldig

Pris: 2200,- kr.
Hvis du ønsker at deltage i den afsluttende tapasbuffet, skal du tilmelde dig dette separat. Prisen for deltagelse i tapasbuffet er kr.125,-

Sted: Konferencen foregår om formiddagen:
Nordisk Film Biografer Aalborg (Kennedy-arkaden)
John F. Kennedys Plads 1, 9000 Aalborg

Frokost og eftermiddagens program foregår 1 minuts gang fra
Kennedyarkaden: VUC&hf Nordjylland, På Sporet 8m 9000 Aalborg

Der vil være skilte, der viser vej fra biografen til VUC-bygningen

Parkering:
Det er muligt at parkere i VUC&hf Nordjyllands P-hus eller i Kennedy-Arkadens P-hus. Alternativt kan der parkeres på Aalborghallens parkeringsplads eller på Sauers Plads.

Øvrige oplysninger:
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til
Henrik Skovhus: hen@adm.vucnordjylland.dk / 24 83 64 75
Mette Sørensen: ams@adm.vucnordjylland.dk / 99 300 132