Spændende fyraftensmøde for matematikundervisere

Onsdag 25. marts afholdt Nordjysk Læse og Matematik Center fyraftensmøde for matematikundervisere. Dagens tema var ”Matematik for kursister med dansk som andetsprog”, og oplægsholderen var Diana Hviid der Holstebro-Lemvig-Struer VUC.

Til aftenens møde beskrev hun, hvorledes hun har ændret matematikundervisningen så den tager hensyn til de forskellige sproglige forudsætninger kursister med dansk som andetsprog møder undervisningen med.

Udgangspunktet for Diana Hviids undervisning er en ændret tilgang til undervisningen, så den i højere grad end ”almindelig” matematikundervisning bygger på sproglige aktiviteter og praktisk arbejde med matematiske problemstillinger. På mødet fik deltagerne præsenteret mange eksempler på øvelser og aktiviteter, der kan medvirke til at styrke kursisternes sproglige forudsætninger – og dermed øge deres muligheder for at få et større fagligt udbytte af undervisningen.

Næste fyraftensmøde afholdes i begyndelsen af maj. Her vil Lars Salomonsen fra UCN holde et lettere provokerende oplæg med titlen; Kan og skal alle lære matematik?

Efter påske udsendes nærmere informationer om fyraftensmødet.