Læsevanskeligheder
Nordjyske Læse og Matematik Center er rådgivnings-og videndelingscenter med fokus på dysleksi og dyskalkuli, og her på siden kan du læse mere om læsevanskeligheder samt ordblindhed. Vil du derimod vide mere om matematikvanskeligheder, skal du blot klikke her. Vær opmærksom på, at siden åbner i et nyt vindue. 

Hvad er læsevanskeligheder?
Læsevanskeligheder er en bred betegnelse og dækker derfor over forskellige vanskeligheder som et barn eller en voksen kan befinde sig i. Det kan fx være ordblindhed/dysleksi, sammensatte læsevanskeligheder eller specifikke forståelsesvanskeligheder.

Nogle oplever læsevanskeligheder på baggrund af dårlig social opvækst eller psykiske problemer -  andre har derimod læsevanskeligheder som følge af koncentrations- eller opmærksomhedsproblemer. Endelig oplever nogle det som følge af forkert eller utilstrækkelig undervisning.

Ordblindhed

I mange år har der været stor diskussion om, hvordan man diagnosticerer ordblindhed/dysleksi. Dog er forskere, ordblindeorganisationer og speciallærere enige om, at ordblinde har svært ved at udnytte skriftens fundamentale alfabetiske princip.

Det betyder, at den ordblinde har vanskeligt ved at skabe sammenhæng mellem lyd og bogstav (stavning) og ligeledes har problemer i læsning. Dette har stor indflydelse på forståelsen af tekster, og kan give problemer i forhold til skrivning.

En markør for ordblindhed er fonologiske vanskeligheder og forskning har vist, at de fonologiske kernevanskeligheder har 3 sider:

Ordblindhed kan ligeledes forekomme i sammenhæng med andre sprogvanskeligheder, motoriske vanskeligheder, matematiske vanskeligheder, koncentrationsbesvær og vanskeligheder med organisering. Disse vanskeligheder er dog i sig selv ikke markører for ordblindhed. Et engelsk studie har opsummeret de observerbare tegn på ordblindhed således:

Tidlige skoleår, omkring 2.-3. klasse:

Mellemtrinnet, 3.-6. klasse:

Ungdom og voksen:

Henvisninger jf. ovenstående beskrivelser:

Læsevanskeligheder, C. Elbro 2007
Dysleksi - fra teori til praksis, Torleiv Høien, Ingvar Lundberg 2012
Dysleksi – en fælles nordisk udfordring, Lis Pøhler red. Læsepædagogen 2012