Kursusrække: Matematikvanskeligheder – baggrund og indsats 

NLMC udbyder i efteråret en kursusrække i matematikvanskeligheder rettet specielt mod vejledere og undervisere på erhvervsuddannelserne. 

Kursusrækken sigter mod at give kursusdeltagerne og institutionerne kompetencer inden for området matematikvanskeligheder, således at deltagerne efter endt kursus kan beskrive og afgrænse elevers matematikvanskeligheder og iværksætte relevante undervisningstiltag – eventuelt i form at SPS-undervisning. 

Kursusrækken planlægges som en kombination af teori og praksis med afsæt i deltagernes egne erfaringer, praksis og behov. 

Kursusrækken løber over 4 dagskurser (9.00 – 16.00) og foregår i Remisen på 

VUC&hf Nordjylland På Sporet 8 9000 Aalborg. 

Indhold: 

1. Kursusgang: onsdag den 31. august: Matematikvanskeligheder og dyskalkuli 

Denne kursusdag introduceres og afgrænses begreberne matematikvanskeligheder og dyskalkuli, og der gives en kort introduktion til forskningen inden for området. 

2. Kursusgang: onsdag den 28. september: Matematik og kognition 

Denne kursusdag beskrives hvilke kognitive forhold, der har betydning for matematisk arbejde og tænkning. 

3. Kursusgang: onsdag den 26.oktober: Udredning og beskrivelse 

Denne kursusdag arbejdes med test, screening og udredning af matematikvanskeligheder. Deltagerne udarbejder på baggrund af dagens arbejde eget testmateriale samt materialer til brug for SPS-ansøgninger 

4. Kursusgang: onsdag den 23. november: Støtte og undervisning. 

Denne kursusdag arbejdes med undervisningsforslag rettet mod elever med vanskeligheder. 

Pris: 10.500 kr, der dækker undervisning, materialer samt forplejning på kursusdagene. 

Tilmelding senest 1. juli, 2016 

For tilmelding og yderligere information kontakt: 

Henrik Skovhus 

Nordjysk Læse og Matematik Center 

hen@adm.vucnordjylland.dk 

24 83 64 75 LCæse og Matematik enter Nordjysk