Har du svært ved at finde rundt i søgemulighederne, hvad angår Kompenserende værktøjer?

"Unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder har mulighed for at søge hjælp til kompenserende værktøjer i forhold til støtte til køb af hjælpemidler, der kompenserer for deres læsehandicap. Men borgernes aktuelle forsørgelsessituation - samt den kontekst hvori de kompenserende værktøjer skal bruges - er afgørende for, hvordan borgerne skal søge. I denne artikel findes således en kort beskrivelse af mulighederne for at søge om kompenserende værktøjer."

Læs artiklen "Kompenserende værktøjer – de forskellige søgemuligheder" og bliv klogere på muligehederne. 

Artiklen er skrevet af Anders Sigh, læsekonsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center. 
Læs den her