Kom til fyraftensmøde:
Arbejdshukommelse - en vigtig indlæringsfaktor

På mødet gives en kort teoretisk gennemgang af arbejdshukommelsen samt dens betydning for (ind)læring. I tilknytning til dette gives eksempler på træning af arbejdshukommelsen – både pc-baseret træning og ”papir-blyantopgaver”

Tid: Mandag den 1. februar 2016 14.00 til 17.00
Sted: Lokale 2.16
         VUC&hf Nordjylland, På Sporet 8, 9000 Aalborg

Indhold:

• Arbejdshukommelse – teori

• Arbejdshukommelse og læring

• Pc-baseret træning – præsentation af programmer

• Andre træningsmuligheder.

Der vil blive mulighed for af afprøve diverse pc-baserede træningsprogrammer. Man bedes derfor medbring pc på kurset.

Oplægsholder:
Henrik Skovhus, Nordjysk Læse og Matematik Center

Tilmelding: Senest 20. januar ved at sende mail til:
hen@adm.vucnordjylland.dk