I efteråret 2015 har der på VUC&hf Nordjyllands Aalborg afdeling været gennemført forsøgsunder- visning rettet mod personer med specifikke matematikvanskeligheder (talblindhed). 

Erfaringerne med talblindeundervisning i Aalborg kan læses i rapporten her