Efteruddannelse til matematikvejleder 

RSE, Aarhus Universitet, og Nordjysk Læse og Matematik Center, VUC&hf Nordjylland, har siden 2014 udbudt efteruddannelse til matematikvejleder i gymnasiet. 

Med udgangen af april måned 2016 har 90 gymnasielærere gennemført efter-uddannelsesforløbet. Forløbet er blevet meget positivt evalueret af deltagerne, hvor især betoningen og vægtningen af praksis har haft værdi for deltagerne og deres uddannelsesinstitutioner. 

”Kurset har ramt meget bredt ned i problemfeltet og dets udfordringer - og det er godt!” 

”Vi har fået viden om emnet, både teoretisk og praktisk. Men også i forhold til, hvad man gør andre steder: Erfaringsudveksling med andre kolleger, der dagligt tænker på ideer til at få de svageste med i undervisningen.” 

”Super god stemning og sparring omkring konkrete matematikvejlederproblemer.” 

Vi har planer om at udbyde endnu et forløb med start jan./febr. 2017 og afslutning i nov./dec. 2017. Men inden vi udbyder efteruddannelsen, ønsker vi at vurdere behovet for et nyt efteruddannelsesforløb. 

Vi håber derfor, at I inden udgangen af maj vil tilkendegive, om jeres institution vil have interesse i, at der udbydes et kursus med start januar/februar 2017. Jeres tilkendegivelse er helt uforpligtende og skal tjene som et pejlemærke for, hvorvidt der er grundlag for, at vi skal påbegynde den nærmere planlægning af kurset.

I kan gå ind på kursets hjemmeside, hvor I også kan se programmerne for de afholdte kurser, og tilkendegive jeres interesse (bemærk, at tilkendegivelsen ikke er en tilmelding): http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/for-gymnasielaerere/efteruddannelse-til-matematikvejleder/. Interesserede kursister vil d. 1. juli få besked, om kurset vil blive oprettet. 

Det nye kursus vil indholdsmæssigt ligge tæt op ad de tidligere afholdte, men der kan blive foretaget justeringer, f.eks. mht. placeringen af kursusdage. 

Yderligere oplysninger om efteruddannelsen kan desuden fås ved henvendelse til 

Henrik Skovhus hen@vucnordjylland.dk mobil 24 83 64 75 

Ruth Feil rmef@tdm.au.dk mobil 23 35 73 12 

Venlig hilsen
Svend Madsen
Forstander, VUC&hf Nordjylland

Mette Wittorff Schmidt 
Centerleder, RSE, Aarhus Universitet