Nordjysk Læse og Matematik Center afholder begynderkursus i cd-ord!

Hvornår? Kurset er tilrettelagt over tre eftermiddage; 16. marts, 13. april og 4. maj fra kl. 14.00-17.00

Instruktører er: Anne Louise Wraae Ebbensgaard, aeb@adm.vucnordjylland.dk, og Mette Schønning Lybech, msl@vucnordjylland.dk

Sted: VUC&hf Nordjylland, afdelingen i Aalborg. På Sporet 8, 9000 Aalborg

Kurset er for dig, der er ny i forhold til at undervise i CD-ord som kompenserende hjælpemiddel for ordblinde. Det er også for dig, som gennem længere tid har undervist i CD-ord, men gerne vil opdateres inden for CD-ords mange funktioner og indstillinger.

På kurset får du bl.a. indsigt i, hvorfor det er vigtigt som ordblindeunderviser, FVU eller SPS lærer at kende til IT-kompenserende hjælpemidler.

På kurset vil vi arbejde med CD-ords mange funktioner som fx: Oplæsning, stavehjælp, prædiktion, scanning, OCR-behandling, fagordbøger og ordbogsværktøjet.

Mette Schønning og Anne Louise arbejder i det daglige med undervisning og vejledning af ordblinde kursister og ordblindeundervisere. De har god erfaring med vejledning i forskellige former for kompenserende IT, herunder selvfølgelig i brugen af CD-ord. Der vil således også være mulighed for faglig sparring i forhold til andre ordblindehjælpemidler som fx Apps til smartphones og tablets.

Medbring helst egen PC med den nyeste version af CD-ORD installeret. Det er dog også muligt at låne en pc på kurset, men giv besked om dette på aeb@adm.vucnordjylland.dk i forbindelse med tilmelding.

Pris I alt for 3 kursusgange incl. Kaffe/brød: 1500 kr.
Tilmelding senest den 8. marts her: Tilmelding
Kaffe/the serveres fra kl. 13.30 uden for undervisningslokalet (udmeldes efter tilmelding)
Kurset oprettes ved minimum 15 deltagere

Med venlig hilsen
Anne Louise Wraae Ebbensgaard, ordblindekonsulent hos VUC Himmerland.
Mette Schønning Lybæch, ordblindeunderviser hos VUC Himmerland.
Grethe Vestergaard Thuesen, ordblindekonsulent VUC&hf Nordjylland
Tlf.: 99 300 671 gvt@vucnordjylland.dk www.læsecenter.dk